SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

Szczególną ostrożność musimy zachować podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, które znajduje się w pobliżu przystanku autobusowego. W takim miejscu prawdopodobieństwo nagłego po­jawienia się przechodniów na jezdni jest znaczne .Zdarzają się sytuacje,* w których trudno jest wprowadzać w życie postanowienia przepisów ruchu drogowego. Przykładem może być przejście przez jezdnię o nieznacznym ruchu pojazdów, lecz o… Czytaj więcej »

POSTĘPOWANIE KIEROWCÓW

Takie-postępowanie kierowców jest nieprzepisowe i wielce niebezpieczne. Jest ..ono ponadto sprzeczne z zasadami kultury na jezdni i powinno być stanowczo tępione. Przypomnijmy jeszcze dwa istotne zakazy kodeksu drogowe­go.. Pierwszy z nich zabrania wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejść, na -któ­rych ruch .jest kierowany. Drugi — zabrania omijania pojazdu, który poruszał… Czytaj więcej »

PRZY WIĘKSZYM RUCHU

Przy nieco większym ruchu pojazdów  i pieszych sytuacja jest podobna, z tym że i piesi, i pojazdy zbierają się w grupki.  Jakże jednak często, szczególnie na jezdniach, na których pojazdy jadą szybko, kierowcy traktują pieszych jak intruzów: straszą znajdujących się na jezdni pieszych szybkim zbliżaniem się do przejścia, po czym omijają idących o centymetry. Zdarza… Czytaj więcej »

PIESZY NA JEZDNI

Zachowanie się kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych jest unormowane przepisem kodeksu drogowego, który daje pierwszeństwo pieszym znajdującym się już na przejściu dla pieszych. Z drugiej jednak strony pieszemu nie wolno wkraczać na jezdnię, jeżeli do przejścia dla pieszych zbliża się pojazd.Na drogach o niewielkim ruchu przepisów tych łatwo jest prze­strzegać. Widząc.z pewnej odległości… Czytaj więcej »

W OBSZARZE ZABUDOWANYM

Pamiętajmy także, że używanie sygnału dźwiękowego jest zabronione na obszarze zabudowanym. Nie posługujmy się nim również w miejscach, w których jest to zabronione znakiem dro* gowym, choć i tutaj jego krótkie użycie, lecz tylko w sytuacjach grożących wypadkiem, będzie nam wybaczone.Pamiętajmy, że rozporządzamy – jeszcze innym, cichym urządze­niem ostrzegawczym, a mianowicie światłami drogowymi. Krótkie błyśnięcie… Czytaj więcej »

W CELU OSTRZEŻENIA

Sygnałem dźwiękowym posłużymy się w celu ostrzeżenia jadącego przed nami pojazdu o zamiarze jego wyprzedzenia, zatrą- i bimy na pieszych idących skrajem jezdni, zasygnalizujemy donośnie nasze zbliżanie się jadącym w tym samym kierunku rowe- : rzystom i woźnicom. Sygnału dźwiękowego użyjemy także w każdej sytuacji, w której zachodzi konieczność nagłego, silnego  ostrzeżenia, na przykład w… Czytaj więcej »

UŻYWANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Przypomnijmy, że na obszarach zabudowanych można rozwijać prędkość do 60 km/h. Prędkość większa może być dozwolona odpowiednim znakiem drogowym.Użycie sygnału dźwiękowego stanowi najpowszechniejszy spo­sób zwrócenia uwagi na nasz pojazd innym użytkownikom drogi,poinformowania ich o zamierzonym przez nas manewrze, ostrzeże- | nia przed wykonaniem nie przewidzianego przez nas ruchu. Nie należy krępować się w częstym używaniu… Czytaj więcej »

SAMOCHODEM OSOBOWYM

Otóż samochodom osobowym i motocyklom poza obszarem zabudowanym zabrania się przekraczania prędkości 90 km/h. Dla samochodów osobowych, ciągnących przyczepę, samochodów cię­żarowych (także z przyczepą),- autobusów, ciągników siodłowych itp. górna granica prędkości określona została ina 70-km/h. Na autostradach-oraz innych drogach, przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów samochodowych, samochody osobowe mogą rozwijać prędkość do 110 km/h, a autobusy (bez… Czytaj więcej »